Projecten

Onderwijs in Kayana

De kinderen in Kayana en omliggende dorpen hebben nauwelijks kans op goed onderwijs. De kinderen spreken thuis Saramaccaans en er zijn maar weinig volwassenen in Kayana die de Nederlandse taal beheersen.

De Makandischool

De lagere school die er stond leed lange tijd door zowel een chronisch gebrek aan leerkrachten als een gebrekkige samenwerking met het dorp een kwijnend bestaan. Enkele inwoners hebben toen zelf het initiatief genomen om een nieuwe school te starten, de Makandischool.
Stichting Kayana en andere Nederlandse sponsors ondersteunen dit initiatief met geld, vrijwilligers en leermiddelen. Er wordt lesgegeven in het Nederlands, de officiƫle taal in Suriname.

In 2003 is de eerste Nederlandse vrijwilliger als leerkracht in Kayana begonnen en sinds 2005 werken er regelmatig Nederlandse leerkrachten op de Makandischool.
Ons streven is om een mix van ervaren Nederlandse leerkrachten en Surinaamse starters te laten lesgeven.

In 2010 heeft de Surinaamse Makandischool gedeeltelijk erkent, waardoor de kleutergroepen betaald worden door de Surinaamse regering. De kleuterafdeling is sindsdien doorgegaan als openbare school. Anonymous hosting Vooral Frits Dinge had hier heel hard aan gewerkt. Voor hem was dit een erkenning van al die jaren ploeteren om goed onderwijs in Kayana te krijgen.
Het belangrijke voordeel van de erkenning is dat de Surinaamse overheid nu zorg draagt om leerkrachten aan te stellen. Er werken nu twee gekwalificeerde Surinaamse leerkrachten in Kayana. Dit, aangevuld met Nederlandse vrijwilligers zorgt voor een stevige personeelsbezetting.

Tot onze grote vreugde werd In 2011 ook erkenning voor de hogere groepen afgegeven.
Dat betekent niet dat de school 'doorstoot' naar 8 groepen. Hiervoor zijn niet genoeg leerkrachten en er zijn niet genoeg lokalen, maar dit is ook niet nodig.
De kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 3 zijn nu officieel openbare school als dependance van de school in Godo. Vanaf klas 4 gaan de kinderen naar de EBG school in Kayana. De samenwerking is nu goed geregeld. Er hoeven ook geen lokalen meer te worden bijgebouwd. De school zal nu gebruik moeten maken van Surinaams lesmateriaal en het ministerie van onderwijs zorgt hopelijk ook voor voldoendeleerkrachten. Het Nederlandse lesmateriaal wordt als ondersteunend materiaal gebruikt. Alle reden dus om het jaar met een groot feest af te sluiten.