Stichting Kayana

Stichting Kayana is opgericht om het gelijknamige dorp in Suriname te helpen bij de opbouw van hun leefgemeenschap. Wij doen dit door ondersteuning van het onderwijs aan kleuters, kinderen op de basisschool en het taalonderwijs aan volwassenen.
Er wordt hulp geboden op financieel en logistiek gebied en contacten met Nederlands onderwijs worden gestimuleerd.
De stichting bemiddelt bij het inzetten van Nederlandse vrijwilligers in het onderwijs, de gezondheidszorg en voor bevordering van het toerisme en de voedselproductie.

Stichting Kayana staat voor: